Category Archives: Tiwanaku

Ta 11

Tiwanaku

Tiwanaku og Puma Punku er 2 antike etterlevninger som ligger ganske nær Titicaca sjøen. TiWanaku antas å ha wert bebodd allerede for 3500 år siden og skal ha vært et viktig pilgrimsmåt allerede 300 år før Kristus. Som mange andre steder i Inka riket er det noen formidable steinblokker her noen opp til 65 tonn. Noen av de viktigste strukturene er porten til månen og porten til solen. Puma Punku betyr «pumaens dør» og stedet har vært viktig grunnlag for Erich Von Daniken og ander Ancient Aliens teoretikere. Det er særlig de nøyaktige passformene i steinene som har blitt ment at ikke kunne lages av folkene som hodt til der 1500 år siden. Den største steinen i Puma Punku veier 131 tonn.

Ta 10

På vei mot Tiwanaku

Ta 1

Inngangsporten til Tiwanaku og Puma Punku.

Ta 3

Puma Punku med sine merkelige steinblokker.

Ta 4

Store er steinblokkene og mange.

Ta 2

Her ser man de merkelig utformede steinblokkene etter sigende skal være utformet av utenomjordiske vesener.

Ta 5

Tiwanaku komplekset. Over 2000 år gammelt.

Ta 6

Porten til månen. Tiwanaku.

Ta 8

Kalasaya Tempelet

Ta 12

Kalasya tempelet med Monolitten i åpningen.

Ta 9

Tiwanaku sydveggen med sine steinhoder.

Ta 7

Inne i Tiwanacu Museum.